Affärsplan i korthet

Vision

Vi skall upplevas som det självklara valet av förvaltningsbolag på  Stor Stockholms fastighetsmarknad.

Affärsidé

Bolaget skall kunna erbjuda alla typer av fastighetsägare fullserviceförvaltning av bästa kvalitet.

Bolaget skall veta vad som förväntas av en fastighetsägare och därmed kunna utgöra fastighetsägarens förlängda arm.

Mål

Bolaget skall ha nöjda klienter och sträva efter långsiktiga relationer med klienter, kunder och leverantörer.

Bolaget skall vara en attraktiv arbetsgivare med kunnig och motiverad personal.

För att kontinuerligt kunna utvecklas skall bolaget ha en god lönsamhet.

Värdegrund

Vi vill vara ett professionellt och respekterat förvaltningsbolag på Stockholms fastighetsmarknad.

Bolagets grundläggande värderingar skall kännetecknas av god kvalitet, engagemang och omtanke.

Bolaget skall följa Fastighetsägarnas rekommendationer om “God sed på bostads- och lokalhyresmarknaden”.

Miljö

Bolaget skall systematiskt arbeta för långsiktigt hållbar förvaltning genom att aktivt välja miljöriktig teknik.

Bolaget skall arbeta för att minska förbrukningen av energi.

Bolaget skall verka för att öka kunskapen i miljöfrågor hos klienter, kunder, medarbetare och leverantörer.

 

Bromma oktober 2012

Förvaltnings AB Teoge | Box 19065, 167 19 Bromma | Växel: 08-410 828 50 | Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31, 168 66 Bromma | info@teoge.se
Producerad av Wehay