Andrahandsuthyrning BRF

För att få hyra ut Din bostadsrättslägenhet i andrahand krävs ett giltigt skäl, som till exempel tillfälligt arbete eller studier på annan ort, eller samboende på prov. Andrahandsupplåtelse av Din bostadsrättslägenhet kräver dessutom styrelsens medgivande.

Om du som bostadsrättshavare har skäl att hyra ut lägenheten och styrelsen inte har befogad anledning till att neka uthyrning, ska medgivande ges.

Tillstånd ges alltid för en begränsad tid och för en specifik andrahandshyresgäst. Om bostadsrättshavaren hyr ut lägenheten utan tillstånd riskerar denne att bli uppsagd.

Föreningen har rätt att ta ut en avgift av dig som bostadsrättshavare under den tid du hyr ut din lägenhet i andrahand, en förutsättning för detta är att det framgår i föreningens stadgar. Avgiften får enligt lag uppgå till maximalt tio procent av gällande prisbasbelopp.

Otillåten andrahandsupplåtelse kan utgöra grund för förverkande av bostadsrätten.

Ansökan om tillstånd för andrahandsupplåtelse skickas till oss på Teoge för vidare handläggning hos styrelsen i din förening.

Ansökan om tillstånd för uthyrning

Förvaltnings AB Teoge | Box 19065, 167 19 Bromma | Växel: 08-410 828 50 | Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31, 168 66 Bromma | info@teoge.se
Producerad av Wehay