Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut Din lägenhet i andra hand krävs ett giltigt skäl, som till exempel kan vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Tillstånd ges alltid för en begränsad tid och för en specifik andrahandshyresgäst.

Om Du hyr ut Din lägenhet i andra hand utan tillstånd kan detta vara grund för uppsägning av Ditt hyresavtal. Vi uppmanar Dig därför att alltid söka tillstånd för andrahandsuthyrning i så god tid som möjligt före det att andrahandsuthyrningen är tänkt att börja.

Fyll i ansökan, skicka den till oss och invänta skriftligt tillstånd. Andrahandsblankett

Förvaltnings AB Teoge | Box 19065, 167 19 Bromma | Växel: 08-410 828 50 | Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31, 168 66 Bromma | info@teoge.se
Producerad av Wehay