Anywhere 15.2.80.1

2016-05-28

28 maj installerade vi en ny version av Fenix Anywhere. Det är nu version 15.2.80.1 som gäller.

Förutom några buggfixar som gjorts i systemet har vi valt att byta plats på noteringar och konteringar i attestfönstret. Detta för att vi inte ska riskera att missa noteringar på fakturorna om manhar en mindre skärm och inte scrollar ned.

Förvaltnings AB Teoge | Box 19065, 167 19 Bromma | Växel: 08-410 828 50 | Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31, 168 66 Bromma | info@teoge.se
Producerad av Wehay