Betalning avgift

Avgiften betalas i förskott på förfallodag som anges på den inbetalningsavi som delas eller skickas ut i god tid före kvartalsskiftet. Om inbetalning sker på annat sätt var god uppge referensnumret som gäller för den månad avgiften betalas för. Observera att det är nytt referensnummer för varje månad för att vi skall veta vilken månad betalningen gäller.

Avgiften kan också betalas via autogiro. Om så önskas, kontakta oss, så skickar vi en autogiroblankett till dig eller ladda ned och skriv ut själv nedan. När du skickat tillbaka den ifyllda blanketten och efter att banken lagt in det i sina rutiner, skickar vi en bekräftelse till dig, där vi anger datum för första dragningen från ditt konto.

Autogiroblankett

Förvaltnings AB Teoge | Box 19065, 167 19 Bromma | Växel: 08-410 828 50 | Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31, 168 66 Bromma | info@teoge.se
Producerad av Wehay