Felparkerade bilar

När någon olovligt parkerat på någon annans plats ska parkören ringa till Q-Park felanmälan 0771-969000. Parkören får då ett kontrollnummer som berättigar honom/henne att parkera på annan plats. Q-Park får ett klagomål och åker ut och lappar bilen som står fel.

Förvaltnings AB Teoge | Box 19065, 167 19 Bromma | Växel: 08-410 828 50 | Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31, 168 66 Bromma | info@teoge.se
Producerad av Wehay