Fenix Anywhere

2018-08-15

Hej

Efter en uppgradering av Anywhere i måndags kväll har en hjälpfunktion som styr över alla användare från osäker till säker kommunikation slutat att fungera.

Ni måste använda den exakta länken i påminnelsemailet ni får ut från ekonomiavdelningen som är https://fenix.teoge.se.

Nu är även det problem att några användare inte kunde se sina fakturor efter inloggningen tillrättat.

Förvaltnings AB Teoge | Box 19065, 167 19 Bromma | Växel: 08-410 828 50 | Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31, 168 66 Bromma | info@teoge.se
Producerad av Wehay