Hissrenoveringar!

2016-06-20

Hissarna på Ölmevägen 15-27 står inför en större reparation/modernisering med byte av hissmaskin, hisskorg, korgdörr och uppdatering av säkerhetsfunktioner.

Detta kommer att ske under hösten med start v 34.

Närmare information kommer även att aviseras i trapphusen.

Vid frågor, ta kontakt med Hissen El.mek Verkstad AB
08-618 12 00

Förvaltnings AB Teoge | Box 19065, 167 19 Bromma | Växel: 08-410 828 50 | Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31, 168 66 Bromma | info@teoge.se
Producerad av Wehay