Historik

Gillesvik

Det första Gillesvik-företaget, Gillesviks Förvaltnings AB, registrerades 1966 med syfte att förvalta och utveckla markområden och fastigheter i Trosa, söder om Stockholm. Från tidigt 1980-tal har fastighetsförvaltingsverksamheten successivt utökats med externa förvaltningsuppdrag. I slutet av 1980-talet började Gillesvik, som komplement till fastighetsrörelsen, investera i företag.

Den första större investeringen som gjordes var i värmepumpstillverkaren IVT Industrier. Från början av 1990-talet har Gillesvik kontinuerligt fortsatt att expandera företagsgruppen genom fortsatta investeringar i både fastigheter och företag.

www.gillesvik.se

Togo

Grundades av Togo Danielsson som började bygga flerfamiljshus i eget namn 1937. Han byggde företrädelsevis i Stockholms förorter på 100-talet adresser. I slutet på 1960-talet startades Togo Danielsson Byggnads AB där det byggdes ett antal fastigheter i början av 1970-talet men verksamheten blev med tiden mer förvaltning och mindre bygg. Generation två tog över i samband med detta och ledde många renoveringsuppdrag av fasader, balkonger och dylikt fram till slutet på 1900-talet. De första tio åren av 2000-talet fortsatte i samma anda men  har parallellt generationsväxlat där bolaget nu leds av företrädare ur den tredje generationen.

www.togo.se

Förvaltnings AB Teoge | Box 19065, 167 19 Bromma | Växel: 08-410 828 50 | Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31, 168 66 Bromma | info@teoge.se
Producerad av Wehay