Information till dig i Bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt Bostadsrättslagen. Föreningen äger och förvaltar byggnader, mark och allmänna utrymmen gemensamt. Det är du och de övriga medlemmarna som bestämmer hur föreningen ska skötas genom den valda styrelsen. Styrelsen sköter det löpande arbetet och väljs vid föreningens årsstämma.
Det är styrelsen som godkänner medlemskap vid överlåtelse.

Förvaltnings AB Teoge | Box 19065, 167 19 Bromma | Växel: 08-410 828 50 | Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31, 168 66 Bromma | info@teoge.se
Producerad av Wehay