Lägenhetsbyte

Om Du är hyresgäst hos oss och vill byta Din lägenhet kan Du ansöka om lägenhetsbyte.

Informationsbrev och bytesblankett kan Du ladda ner:

Skriv ut bytesblanketten, fyll i den och skicka den till oss.

Handläggningstid för byte är 8-10 veckor.

Under sommarmånaderna, 19 juni – 18 augusti, handlägger inte hyresadministrationen några bytesärenden.

Förvaltnings AB Teoge | Box 19065, 167 19 Bromma | Växel: 08-410 828 50 | Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31, 168 66 Bromma | info@teoge.se
Producerad av Wehay