Lediga lokaler

Lokaler från ca 20 m²– 120 m². Lämpliga som lager, kontor, ateljé, hantverk mm. Din drömlokal kanske finns ledig till rätt pris.

För ytterligare information kontakta Bo-Göran Vestin, 08-410 828 55.

Förvaltnings AB Teoge | Box 19065, 167 19 Bromma | Växel: 08-410 828 50 | Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31, 168 66 Bromma | info@teoge.se
Producerad av Wehay