Om felanmälan

Alla fel som uppkommer i lägenheten eller fastigheten skall omgående anmälas på telefon 08-410 828 50 eller på hemsidan under felanmälan. OBS Akuta fel måste alltid ringas in. Akuta fel som inträffar utanför kontorstid anmäls till jourfirman enligt information på anslagstavlan i porten.

Kom ihåg att alltid ha ditt lägenhetsnummer tillgängligt vid felanmälan. Du kan hitta det längst till vänster i specifikationen på din faktura.

Läs också hur vi behandlar dina personuppgifter vid felanmälan i vår integritetspolicy.

 

Förvaltnings AB Teoge | Box 19065, 167 19 Bromma | Växel: 08-410 828 50 | Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31, 168 66 Bromma | info@teoge.se
Producerad av Wehay