Skicka felanmälan

  • Beskriv kortfattat vad felet består i och uppge namn, telefonnummer och epostadress.
  • Om ni felanmäler en kyl eller spis eller dylikt, uppge modell och serienummer.
  • Vid fel i allmänna utrymmen ange ert eget lägenhetsnummer.
  • Vid felanmälan av tvättstugeutrustning ange felande maskin med dess läge, t ex tvättmaskin vänster, mitten eller höger.

Observera att alla fält måste vara ifyllda.


Namn

Adress

Lägenhetsnummer

Telefon

E-post

Meddelande

Läs också hur vi behandlar dina personuppgifter vid felanmälan i vår integritetspolicy.

Förvaltnings AB Teoge | Box 19065, 167 19 Bromma | Växel: 08-410 828 50 | Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31, 168 66 Bromma | info@teoge.se
Producerad av Wehay