Sophämtningsproblem

2017-10-20

Som en del av er säkert märkt är det stora problem med sophämtningen förnärvarande.

Behöver du/ni anmäla icke hämtade sopor gör man det på kund@svoa.se

Länk till Stockholm Vatten/avfall:

http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/driftstorningar-i-sophamtningen-i-stockholm/driftstorningar-i-sophamtningen-i-stockholm/

Förvaltnings AB Teoge | Box 19065, 167 19 Bromma | Växel: 08-410 828 50 | Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31, 168 66 Bromma | info@teoge.se
Producerad av Wehay