Sopstrejken i Stockholms Kommun

2017-07-12

På grund av rådande sopstrejk i Stockholms kommun
är det problem med sophämtningen i våra områden.
Vi hänvisar till Stockholm Vatten & Avlopps hemsida,
för vidare information, och där det även finns uppgifter
om de tillfälliga containerplatser som finns upprättade.

www.stockholmvattenochavfall.se

 

 

Förvaltnings AB Teoge | Box 19065, 167 19 Bromma | Växel: 08-410 828 50 | Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31, 168 66 Bromma | info@teoge.se
Producerad av Wehay