Tack stadsdelsförvaltningen i Bromma

2015-04-18

image

Det har lagom till våren gjorts ett mycket välbehövligt och efterlängtat arbete med att röja sly och glesa ut träd i området runt Spångavägen 64-70. Det är stadsdelsförvaltningen som äntligen tagit sitt ansvar och gjort denna önskade åtgärd. Nu kommer solen och ljuset mycket bättre åt  baksidan på husen och det känns både luftigare och säkrare.

Tack och snyggt jobbat.

image

Förvaltnings AB Teoge | Box 19065, 167 19 Bromma | Växel: 08-410 828 50 | Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31, 168 66 Bromma | info@teoge.se
Producerad av Wehay