Takbyte

2017-09-08

Fastigheten på Götlundagatan 10 i Bandhagen kommer,
med start v 39, att genomgå ett takbyte.
Arbetet räknas bli färdigställt under vecka 50.

Förvaltnings AB Teoge | Box 19065, 167 19 Bromma | Växel: 08-410 828 50 | Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31, 168 66 Bromma | info@teoge.se
Producerad av Wehay