Viktig information vid försenad betalning

2014-02-26

Inkassokrav vid försenad betalning via Intrum Justitia

Från och med början av 2014 kommer Intrum Justitia att hjälpa oss att bevaka försenade hyror, avgifter och fakturor.

Där betalning ej skett innan förfallodagen kommer Intrum Justitia att sända ett inkassokrav.

Därefter debiteras dröjsmålsränta tills dess betalning sker.

Tidpunkten för inbetalning av avgiften finns reglerad i det kontrakt som undertecknades vid inflyttning.

I vår strävan att komma tillrätta med problemet med obetalda avgifter, hyror och fakturor kommer vi att fördjupa vårt samarbete med Intrum Justitia.

Betala alltid hyran i rätt tid, samt använd alltid rätt OCR-nummer!

Förvaltnings AB Teoge | Box 19065, 167 19 Bromma | Växel: 08-410 828 50 | Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31, 168 66 Bromma | info@teoge.se
Producerad av Wehay